Blogit

Toteuta DR pilveen

Katastrofivalmiudessa, eli DR:ssä, on kyse kyvykkyydestä siirtää tuotanto varakapasiteettiin vakavien häiriöiden sattuessa tai jopa tuotantosalin tuhoutuessa. Katastrofeihin on yrityksissä perinteisesti varauduttu maantieteellisesti hajautetuilla konesaleilla.

Paradoksaalista on kuitenkin investoida laadukkaaseen konesaliin ja uudistaa sekä ylläpitää sitä tuotantosalin elinkaaren mukaisesti, samaan aikaan toivoen, ettei sillä koskaan olisi käyttöä.

Uudet mahdollisuudet ja teknologiat mullistavat perinteisen DR:n nyt vauhdilla, ja tuovat katastrofivalmiuden kaikkien yritysten ulottuville!

Nutanix Xi Cloud, DR pilveen

Nutanixin Xi Cloud -palvelussa yksittäiset virtuaalikoneet voidaan replikoida helposti ja kustannustehokkaasti pilveen. Kapasiteettia on dynaamisesti ja automaattisesti saatavilla, mikäli virtuaalikoneiden määrää pitää kasvattaa.

Perinteiseen malliin verrattuna puhutaan monimutkaisuuden, kustannusten ja työmäärien osalta murto-osasta.

Katastrofisietoisuuden piiriin voidaan ottaa yksittäisiä virtuaalikoneita tai koneryhmiä, sillä jokaiselle virtuaalikoneelle voidaan määritellä konekohtaisesti replikointisäännöt ja palautumisvaatimukset, eli RPO ja RTO, niiden kriittisyyden mukaan.

Tietohallinto voi siis valita, mitkä koneet ja sovellukset se haluaa DR:n piiriin!

Kaikki tarvittavat toimenpiteet, eli koneiden valvonta ja resurssien käyttöasteiden sekä järjestelmän hyvinvoinnin seuranta, hoituvat saman käyttöliittymän, eli PRISM:in kautta. Sen kautta hoituu myös virtuaalikoneiden DR-sääntöjen joustava muokkaaminen sovelluksen kriittisyysasteen muuttuessa.

Nutanix tarjoaa natiivisti kaikki työkalut millä tuotantoympäristön DR viedään pilveen yhä kustannustehokkaammin sovellusten kriittisyyden mukaan. Katastrofivalmiuden toteuttaminen pilvipalveluiden avulla lunastaa pilvipalveluiden tärkeimmät arvolupaukset.

Miksi vielä investoisit perinteiseen DR:ään? Jokainen yritys tarvitsee katastrofivalmiutta, eikä se ole enää kiinni rahasta!

petri-heino

Petri Heino
CTO
Konehuone