Blogit

SAP HANA yleistyy POWER-alustalla

SAP HANA on POWER -ympäristöt kasvattavat nopeasti suosiotaan, ja viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana tahti on vain kiihtynyt. Mistä suosio on saanut alkunsa?

Asiakkaat eivät ole olleet vain uusia SAP HANA -asiakkaita. Suurin osa heistä on kokeillut HANA-kantaa Intel-alustalla, mutta perinteiset appliance-tyyppiset ratkaisut ovat osoittautuneet pidemmän päälle kankeiksi ja kalliiksi. Siksi asiakkaat ovat siirtyneet POWER-pohjaiselle alustalle, koska se on joustavampi ja kustannustehokkaampi.

Joustavuuden avain on PowerVM-virtualisointi

Viimeisten vuosien aikana SAP HANA on POWER -ratkaisun osa-alueet ovat kehittyneet asiakkaan kannalta parempaan suuntaan. Sen etuja ovat joustavuus, suorituskyky ja kustannustehokkuus. Joustavuus perustuu PowerVM-virtualisointiin, joka mahdollistaa HANA-ympäristöjen kasvattamisen ja pienentämisen sekä tehokkaan konsolidoinnin mahdollisimman vähiin palvelimiin. Näin useat liiketoiminnan vaatimusten muutokset eivät johda uusien laitteistojen hankintaan, vaan kapasiteettia säädetään tarpeen mukaan palvelimen sisällä.

Useilla asiakkailla on vaikeuksia ennustaa tarvittava kapasiteetti vuosia etukäteen, jolloin joustavuus koetaan erittäin tärkeäksi. Nyt ensimmäiset asiakkaat ajavat HANA-tuotantoaan ns. ”shared processor pool” -moodissa. Tämä tarkoittaa sitä, että HANA:lle ei enää dedikoida kapasiteettia, vaan se jakaa resurssit muiden sovellusten kanssa. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja säästää resursseja erityisesti pienille ja keskisuurille HANA-ympäristöille. SAP etsii nyt asiakkaita Early Support -ohjelmaan, jotta tuki ”shared processor pool” -ominaisuudelle saadaan julkaistua kaikille.

Laitteistoja ei enää tarvitse ylimitoittaa

POWER9-laitteiden myötä kustannustehokkuus on parantunut: tehokkaampi ja entistä parempi hinta-suorituskykysuhde ja käyttöaste. Aiemmin SAP määräsi, montako suoritinta pitää varata tietyn kokoisen HANA-kannan ajamiseen tuotannossa. Nämä säännöt eivät ottaneet huomioon POWER-alustan tehokkuutta ja asiakkaiden käyttöasteet olivat tyypillisesti 5-10 prosenttia. Nyt SAP:n uusi TDI5-mitoitussäännöstö mahdollistaa suoritinten tehokkaamman käytön.

Tähän asti mitoitukset on tehty yksinkertaisesti niin, että kannan koon perusteella on valittu taulukosta sopiva kokoonpano. Tämä on johtanut siihen, että asiakkaat ovat joutuneet ostamaan jopa neljä kertaa liian ison laitteiston. Nyt uusien sääntöjen mukaan laitteisto voidaan mitoittaa asiakaskohtaisesti. Näin mitoitus tehdään liiketoiminnan vaatimusten, eikä yleisten taulukkojen mukaan ylimitoittaen.

IBM:ltä työkalut oikeaan mitoitukseen

Uusien TDI5-mitoitussääntöjen myötä SAP siirtää mitoitusvastuun asiakkaalle ja sen yhteistyökumppaneille, kuten IBM:lle. SAP tarjoaa mitoitusta varten työkaluja, mutta niiden tulkinta vaatii osaamista ja kokemusta. IBM:ltä löytyy ratkaisuja tulosten oikeaan tulkintaan ja mitoitukseen, joista hyötyvät Konehuoneen asiakkaat.

Uudet POWER9-palvelimet tarjoavat markkinoiden parhaan suorituskyvyn. Jo edellisen sukupolven POWER8-palvelimen suoritinytimet ovat noin kaksi kertaa nopeampia kuin millään kilpailijalla tänä päivänä. Uusi sukupolvi, POWER9, tuo taas yli 20% lisää tehoa.

POWER9-tuloksista poikkeuksellisen tekee myös se, että ne on mitattu virtualisoidussa koneessa, jossa on jo korjattu Meltdown- ja Spectre-haavoittuvuudet eli mittaustulokset vastaavat todellista käyttöympäristöä eikä vain teoreettista arvoa. Kun näiden kaikkien vaikutus otetaan huomioon, POWER9 on ylivertainen suoritin SAP-käyttöön. Uusien HANA-mitoitussääntöjen avulla tämä etu saadaan suoraan kustannussäästöksi.

POWER-alustan merkitys kriittisissä ympäristöissä on huomattu

POWER:ista on tullut SAP:lle tärkeä alusta. Yhä useammat asiakkaat ottavat HANA:n käyttöön, kun he tarvitsevat ratkaisuja, jotta voidaan turvata liiketoiminnan jatkuminen. SAP on huomannut POWER-alustan merkityksen kasvun kriittisissä ympäristöissä. Yhtiö on nostanut HANA versio 2:n myötä POWER:in samalle viivalle x86-alustojen kanssa, kun markkinoille tuodaan uusia versioita.

SAP valitsi IBM:n vuoden infrastruktuurikumppaniksi. Valinnassa vaikutti IBM:n ratkaisujen innovatiivisuus. HANA on POWER -ratkaisu on keskeinen osa tätä valintaa.

Teppo Seesto

Teppo Seesto
Ratkaisuarkkitehti, IBM