Blogit

Panosta tietotekniikan terveydenhoitoon ja vältä sairaudet

Kehittäessämme Konehuoneen palveluita on keskeisenä tavoitteenamme Asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja mottona ”sairaudenhoidosta terveydenhoitoon”.

Todistamme nyt kehitystä, jossa IT-infrastruktuurien palvelutuotanto on ajautunut monissa yrityksissä eri syistä ja olosuhteiden pakosta haasteiden keskelle.

IT-ympäristöt ovat yhä monimutkaisempia ja teknologia kehittyy nopeasti. Palvelutuotannon ammattilaisten kiireet ovat resurssien vähetessä kasvaneet. IT-budjetit ja tietohallinnon käytettävissä olevat resurssit eivät riitä ympäristöjen päivittäisten ylläpidollisten toimenpiteiden lisäksi kehitystrendien seuraamiseen sekä ympäristöjen aktiiviseen kehittämiseen.

Apua saa pienten ja suurten häiriötilanteiden tai käyttökatkojen korjaamiseen, mutta liian usein juurisyyt jäävät selvittämättä. Vielä oleellisempaa olisi käyttökatkojen välttäminen ennakoivan seurannan, kehitystrendien ja oireiden tunnistamisen kautta.

Tunnista viat ajoissa ja kehitä

IT-ympäristön terveyttä voidaan edistää monin tavoin. On hyvä muistaa, että iso osa infrastruktuurissa ilmenevistä vikatilanteista oireilee jo hyvissä ajoin ja ongelmat kehittyvät ajan kanssa.

Valvontajärjestelmät ja -menettelyt tulee implementoida infrastruktuuriin riittävän laajasti ja hienojakoisesti. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua valvonnan kautta saatava informaatioähky, joka hukuttaa heikot mutta oleellisen tärkeät viestit. Nämä viestit voivat kuitenkin siis jo kertoa vakaviin toimintahäiriöihin johtavista oireista. On siis osattava oikein määrittää seurantakohteet ja kyettävä tulkitsemaan informaatioksi niistä saatava data.

Tärkeää ennakoivaa tietoa saadaan myös seuraamalla infrastruktuurin käyttöasteeseen ja suorituskykyyn liittyviä trendejä. Tiedon perusteella voidaan välttää akuutti resurssien riittämättömyys, joka usein johtaa samanlaiseen häiriötilanteeseen tai käyttökatkoon kuin laiterikko.

Terveydenhoito vaatii ymmärrystä, osaamista ja järjestelmällisyyttä

Me autamme asiakkaamme terveydenhoidossa ja olemme tietohallinnon tukena. Kuuntelemme ja haluamme ymmärtää asiakkaidemme tarpeita nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Terveyttä edistävän ennakoivan ja määrämittaisen palvelumallimme tunnusmerkkejä ovat:

• Ympäristön kapasiteetin, suorituskyvyn, lokien ja poikkeamien seuranta.
• Helposti tulkittava, säännöllinen ja jatkuva raportointi ympäristöstä.
• Säännölliset tapaamiset ja kehitysehdotukset.
• Tehokkaasti hoituvat ylläpitotehtävät sekä muutos- ja kehityspyynnöt.
• Pätevä ja vastuunkantava tuki odottamattomien häiriötilanteiden varalle.
• Hyödyllistä historiatietoa kapasiteetin ja suorituskyvyn trendeistä.
• Konehuoneen kehittämä, avoimeen lähdekoodiin perustuva kehittynyt seurantajärjestelmä.
• Asiakasportaali, josta näkyvyys haluttuihin seurantakohteisiin.

Terveyttä pitää tarkkailla, ja lääkärissäkin on hyvä käydä säännöllisesti, jotta terveysriskit havaitaan ajoissa, sillä kaikkein kalleinta on sairaudenhoito.

kari-alhonen

Kari Alhonen

Palvelujohtaja
Katso esittely