Asiantuntijapalvelut

Konehuoneen asiantuntijapalvelut kattavat laaja-alaisesti Asiakkaiden IT-infrastruktuuriin liittyvät erilaiset kehittämisen ja tuotannonvarmistamiseen liittyvät asiakastarpeet. Asiantuntijapalveluillamme mahdollistetaan tietojärjestelmien optimaalinen käytettävyys ja suorituskyky palvelin-, tallennus- ja varmistusjärjestelmille. Palvelumme toteutetaan tuotteistetulla ja järjestelmällisellä palvelumallilla sekä Asiakkaan valitsemalla palvelutasolla.

Konehuoneen asiantuntijoiden vahvuutena on sekä kyky että halu kuunnella ja ymmärtää Asiakasta tavoitteena hyvä asiakaskokemus ja näin ollen korkea asiakastyytyväisyys.

Palvelumme voivat kattaa kokonaisia laajoja järjestelmätoimituksia alkaen Asiakkaan tavoitetilan ymmärtämisestä ja määrittämisestä, nykytilan analysoinnista edeten aina asennuksiin, käyttöönottoihin ja käyttöopastuksiin.

Erilaiset palvelumme voivat kohdistua myöskin yksittäisiin Asiakkaan toimeksiantoihin kuten suorituskykyyn, käytettävyyteen tai joustavuuteen liittyviin haasteisiin.

Konehuoneen vankka osaaminen osana sopimuspohjaisia jatkuvia palveluita täydentää ja tukee asiakkaan oman it-yksikön tai palvelutalon osaamista ja tekemistä. Jatkuva vuoropuhelu ja yhteinen tekeminen auttaa täyttämään vaatimukset jotka kohdistuvat loppuasiakkaan ja -käyttäjän palvelukokemukseen.

Mottomme  “Sairaudenhoidosta terveydenhoitoon”  mukaisesti
palveluidemme painopiste on järjestelmien terveydenhoidossa, unohtamatta tietenkään mahdollisten häiriötilanteiden vaatimia selvitys- ja korjaustoimenpiteitä.

kari-alhonen

Kari Alhonen

Palvelujohtaja
Katso esittely
”Pitkä kokemus ja vankka ammattitaito auttavat meitä näkemään laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia sekä ymmärtämään asiakkaan liiketoiminnan asettamat vaatimukset tietojärjestelmille sekä palveluille.”