Blogit

IBM:n ohjelmistoasiakas, takaraja lähestyy – käynnistä ILMT 9:n päivitys heti

Monilta on kenties jäänyt huomaamatta, että ILMT versio 9 tulee olla käytössä viimeistään huhtikuussa 2017! Monilla yrityksillä vielä käytössä oleva ILMT versio 7.5 ei ole tuon takarajan jälkeen enää tuettu eikä IBM:n lisenssiehtojen mukainen. Suosittelen yrityksiä käynnistämään päivitysprojektin heti. ILMT 9 tarjoaa myös runsaasti hyödyllisiä ominaisuuksia muuhunkin kuin lisenssiehtojen täyttämiseen.

Tiedän kokemuksesta, että ILMT 9:n päivittäminen on asiansa osaavalle asiantuntijalle teknisesti suhteellisen kivuton toteuttaa, tosin aikaa vievää. Se edellyttää ohjelmistokokonaisuuksien hallintaa, tuoterakenteiden säilyttämisen varmistamista ja ILMT agenttien päivittämistä.

Lisää suorituskykyä ja parempaa näkyvyyttä

Versio 9 on kehittynyt huimasti verrattuna ’kirjanpitomaiseen’ 7.5:een. Versio 7.5 tarjoaa yhden käyttöliittymän ja lisenssiraportoinnin neljännesvuosittain. Versiolla 9 raportit saadaan vaikka viikoittain, tai sitäkin useammin. Lisenssien käytön seuranta on erittäin tehokasta.

Audit Snapshot -ominaisuus tarjoaa historiatietoja ketterästi miltä tahansa ajankohdalta ja aikaväliltä. Lisenssitilanteen dokumentointi on parempaa, ja versio 9 tarjoaa asiakasportaalin kautta huomattavasti paremman näkyvyyden koko lisenssikantaan. Selkeästä portaalista voi seurata lisenssimääriä ja lisenssiomaisuuden kehittymistä. Lokimerkinnät löytyvät kaikista ympäristöön tehdyistä toimenpiteistä.

ILMT 9 tukee myös joustavaa lisensointimallia lyhytaikaisten kapasiteettitarpeiden varalle. Lisenssiehdot täyttyvät myös silloin, kun kapasiteettia tarvitaan suuria määriä esimerkiksi verkkokaupan kampanjoissa tai fuusioissa.

Suorituskyky on parantunut huimasti, ja näkymä lisenssien käyttöön on lähes reaaliaikainen. Käytettävyys on parantunut, ja versio 9 toimii laajasti eri selaimilla. ILMT 9 tarjoaa myös integroitavuuden palvelunhallinnan alustoihin. Tästä esimerkkinä ServiceNow.

Kustannustehokkuus paranee, sillä esimerkiksi 5.000 koneen ympäristöön riittää yksi palvelin. ILMT 9 myötä asiakas saa käyttäjätunnusten määrittelyyn uusia ominaisuuksia. Henkilöille voidaan antaa eritasoisia käytettävyyttä ja tietoturvaa parantavia valtuuksia.

Määräykset täyttyvät ja auditointikin hoituu

Suosittelen asentamaan ILMT 9 -clientin mahdollisimman laajasti yrityksen palvelimiin, niihinkin joihin IBM-ohjelmistotuotteita sillä hetkellä ei ole asennettu. Tämä tarjoaa kattavan kokonaiskuvan asennetuista ohjelmistoista ja ehkäisee vahingossa tapahtuvan raportoimattoman lisenssikäytön.

Lisenssien optimointi edellyttää eri tuoterakenteiden yhdistelemistä. On tiedettävä ja ymmärrettävä mitä lisenssejä asiakas on ostanut ja mistä komponenteista ja ohjelmistoista ne muodostuvat. Lisenssiehtojen täyttämisen lisäksi asiakkaan kannattaisi tarkastella ja optimoida ohjelmisto-omaisuuttaan suhteessa käytettyyn palvelinkapasiteettiin, jotta saavutetaan mahdollisimman kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

Konehuone tarjoaa ILMT-ympäristölle Suomen kattavimman ylläpito- ja tukipalvelun, joka huolehtii asiakkaan puolesta järjestelmän toimivuudesta ja ajantasaisuudesta. Me myös tiedämme kuinka IBM:n tuotteita kannattaa ja pitää lisensoida, ja autamme asiakkaitamme toteuttamaan optimoidun lisenssiympäristön.

Riskit ovat paremmin hallinnassa ja auditoinnit sujuvat helpommin. Ei ole ainuttakaan järkevää syytä odottaa päivityksen aloittamista!

ari-kairenius

Ari Kairenius

Järjestelmäasiantuntija
Katso esittely