IBM-lisenssiomaisuuden hallinta

Konehuone tarjoaa palveluita IBM-ohjelmistolisenssien mittaamiseen ja optimointiin.

Käyttäessäsi IBM ohjelmistoja lisenssiehdot asettavat  raportointivelvoitteita joiden täyttämiseksi Asiakkaalla on oltava käyttöönotettuna IBM:n lisenssien mittausväline , ILMT ( IBM License Metric Tool ).

Konehuoneen palvelut kattavat  ILMT mittausjärjestelmän perustamisen, jatkuvan teknisen ylläpidon, lisenssiraportoinnin ja lisensointimuutosten konsultoinnin . Ylläpito perustuu Konehuoneen tuotteistettuun prosessiin joka keskittyy järjestelmän terveydenhoitoon,  ja antaa Asiakkaalle ymmärryksen ja luottamuksen lisenssiomaisuuden ajantasaisuudesta jatkuvan raportoinnin ja säännöllisten tapaamisten kautta

Palveluiden avulla Asiakas täyttää lisenssiehtojen mittaamiselle ja raportoimiselle asetetut velvoitteet sekä huolehtii lisenssiomaisuuden ajantasaisuudesta ja mitoituksesta todellisiin tarpeisiin.

Lisenssiehtojen täyttämisen lisäksi palvelu tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden tarkastella ja optimoida ohjelmisto-omaisuuttaan suhteessa käytettyyn palvelinkapasiteettiin jotta saavutetaan mahdollisimman kustannustehokas ja optimaalinen kokonaisuus.

Konehuoneen ammattilaisilla on vahva osaaminen ja kokemus ILMT -tuotteen käyttöönotosta ja ylläpidosta jatkuvana palveluna.

Palvelun tuottamisen mahdollistaa Konehuoneen pitkä ja hyvä yhteistyö IBM:n ohjelmisto- ja palveluorganisaation kanssa.

ari-kairenius

Ari Kairenius

Järjestelmäasiantuntija
Katso esittely
”Lisenssien hallinta ei ole vain kirjanpitoa vaan kustannustehokkuus saavutetaan lisenssien ja alustaratkaisujen yhteisellä optimoinnilla.”