Blogit

Hanki tarvitsemasi infrastruktuuri ja hallitse lisääntyvää monimutkaisuutta entistä edullisemmin

Nykyisessä taloustilanteessa liiketoimintaympäristön ennustettavuus on hankalaa, ja suunnittelu vuodenkin aikajänteellä tuntuu haastavalta. Yritykset pohtivat toimenpiteitä oman kilpailukykynsä parantamiseksi, ravistelevat nykyisiä liiketoimintamalleja ja kehittävät osaamistaan. Vahvan kassan arvo korostuu, koska yritystoiminnan pitää olla elinkelpoista samalla kun tehdään kehitystyötä ja investoidaan uudistuksiin. Integroimalla palvelimet, tallennusjärjestelmät ja ohjelmistot entistä tehokkaammaksi ja joustavammaksi IT-infrastruktuuriksi pystytään kiihdyttämään kasvua, reagoimaan nopeasti uusiin tarpeisiin, vähentämään taloudellisia riskejä ja pienentämään kustannuksia.

Kerättävän tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, joten myös monimutkaisuus lisääntyy nopeasti. IT-infrastruktuuri saattaa joutua koville, koska sen on pystyttävä helposti mukautumaan entistä suurempiin kuormituksiin. Järjestelmähankintoja rahoittamalla voit reagoida nopeasti ja kustannustehokkaasti muuttaessasi IT-infrastruktuuriasi, sekä hyödyntää investointiasi täysipainoisesti sitä käyttäessäsi.

Joustava rahoitus tuo ketteryyttä

Budjetteihin kohdistuu kovia paineita. Tarvitset strategian välttämättömien kustannusten hallintaan tai jopa pienentämiseen, jotta voit innovoida. Ulkoisen rahan hyödyntäminen on nopea ja tehokas tapa päästä liiketoimintaan ja teknologiaan liittyviin tavoitteisiin niin, etteivät pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet katoa näköpiiristä. Ennustettavissa olevat maksurakenteet säästävät kassavaroja, maksimoivat maksuvalmiuden ja vähentävät taloudellista riskiä.

Rahoitusinstrumenttien tarjooma eli erilaisten rahoitusjärjestelyjen käytännön keinovalikoima on laaja. Teemme yhteistyötä kumppanimme Konehuoneen kanssa keskittyen ensisijaisesti IT-hankkeisiin, joiden osalta maksuohjelmoimme sekä suuria että pienempiä yrityksiä ja järjestelmiä. Lisäksi ostamme, myymme ja kierrätämme käytettyjä laitteita. Tämä mahdollistaa IT-omaisuuden osalta jäännösarvoriskin ottamisen, jolloin hinta saadaan asiakkaalle erittäin kilpailukykyiseksi. Rahoitusratkaisumme tuovat siis joustavuutta Konehuoneen asiakkaille ja mahdollistavat keskittymisen toiminnan kehittämiseen ja uuden innovointiin nykymaailman vaatimalla nopeudella ja ketteryydellä.

Eija Haapiainen

Ella Haapiainen
toimitusjohtaja
IBM Global Financing Finland Oy